سرویس مد و لباس هنرآنلاین: سال گذشته و در جریان نهمین جشنواره مد و لباس فجر که در میان جشنواره‌های فرهنگی و هنری با این عنوان، جوان‌ترین آن‌ها به شمار می‌رود، پرداختن به استان گلستان، هدفمند و سودهی به این عرصه مهم را موجب شد، هر چند که این تصمیم در روزهای پایانی مشرف به جشنواره گرفته شد و عملاً تنها قادر بود در روزهای جشنواره منجر به اتفاقات خوبی و مثمر ثمری شود اما تجربه‌ای گران‌سنگ در نزد مسئولان برگزاری به ارمغان گذاشت و آن اینکه نباید به چنین رویکرد و اطلاقی تنها به چشم یک پدیده تزئینی که نهایت به نمایش نمونه‌های از محصولات پوششی و منسوجات هر یک از مناطق ایران ختم می‌شود، بسنده کرد.

این اتفاق در هشتمین دوره جشنواره نیز رخ داد و آن زمان، استان سیستان و بلوچستان به ویژه منطقه آزاد چابهار به درستی و با تکیه بر غنای همه جانبه این منطقه، در رأس توجه این جریان قرار گرفت.

و اما این دوره از جشنواره مد و لباس فجر، اختصاص به کاشان دارد اما آیا می‌توان امید داشت این حرکت به غیر از تکاپوی اجرایی جشنواره، دارای پشتوانه و راهگشای پژوهشی و مطالعاتی در خصوص استفاده مطلوب از این ظرفیت فرهنگی ایجاد شده باشد؟

به هر روی، اطلاق عنوان یک شهر و یا استان به هر دوره از جشنواره مد و لباس فجر، سنت نیکویی است برای بررسی ظرفیت های فرهنگی و هنری هر یک از آن خطه‌های ایران که ممکن است در نهاد فرهنگی مهمی همچون لباس تجلی و نمود عینی یابد.

فقدان رویکرد پژوهشی در بسیاری از موضوعات عرصه مد و لباس، گاه سبب می‌شود که به جهت نبود نقشه راه درست و بر جای نماندن ردپایی از تلاش‌ها و فعالیت‌های به انجام رسیده، در آینده دور یا نزدیک هر جریان دیگری که بخواهد کار مشترکی انجام دهد، انگار که در خلأ فرهنگی دست و پا می زند. نه مدرکی برای استناد وجود دارد و نه سابقه‌ای که در جریان نو بتوان ادامه راه پیموده شده را طی طریق کرد و گویی باید همه چیز از نو آغاز شود و اصطلاحاً باید چرخ را از نو اختراع کرد.

بدون شک، مسئولان برگزاری چنین رویدادی، سنتی فرهنگساز را در برگزاری این جشنواره باب کرده‌اند که حرکتی درست و بجا محسوب می شود اما باید زمینه‌ها و بستر لازم آن را نیز  فراهم آورند تا شاهد رویکرد و پرداختی همه جانبه و پژوهش‌محور نسبت به آن باشیم.

کاشان و پیشینه تمدنی آن، دارای ظرفیت عظیم فرهنگی است که بخشی از اوراق تمدن غنی ایرانی توسط آن ورق می خورد پس شایسته است در کنار برگزاری این رویداد و توجه به اجرای در خور نام، ضمن ایجاد فرصت زمینه و فرصت مطالعاتی، فعالیت پژوهشی که منجر به ارائه محصولات تحقیقی در مورد جایگاه و منزلت تمدن این خطه و تأثیری که بر روی مقولاتی همچون لباس داشته و یا می تواند داشته شود، فراهم آید.