سرویس مد و لباس هنرآنلاین: نظر به جایگاه پژوهش در پیشبرد دانش‌بنیان اهداف گوناگون فرهنگی و هنری به ویژه در عرصه بینارشته ای مد و لباس، آنجا که هفته‌ای در تاریخ رسمی کشور با عنوان هفته پژوهش نام‌گذاری می‌شود، انتظار آن می‌رود که ادارات کل ارشاد استان‌ها با تکیه بر ظرفیت‌های پژوهشی موجود، دیگر با از دریچه تجدد و با تکیه بر ابزار و امکانات گسترده حقیقی و مجازی به جریان سنتی پوشش نواحی ورود کرده و ضمن بسترسازی به منظور سهولت در روند انجام فعالیت‌های مطالعاتی و پژوهشی، شاهد رویدادهایی خودجوش از سوی برخی مراکز آموزش عالی هستیم که گویا این امر از دغدغه‌مندی مدیران آموزشی، علمی و فرهنگی هر یک از استان‌های کشور نشئت می‌گیرد.

در این میان، یکی از قومیت‌های اصیل ایرانی که بر پایه مشاهدات و مستندات تاریخی، آن را خاستگاه نژاد اصیل ایرانی نیز می‌دانند، قومیت لر است و لذا پرداختن به جنبه‌های گوناگون فرهنگی و اجتماعی این اصالت، می‌تواند سرچشمه‌ای باشد برای مجموعه پردازش‌هایی که جامعه پژوهشی را در عرصه‌های گوناگون به سمت یک جریان زیربنایی هدایت کند.

حال آنکه لباس اقوام ایرانی، برایند تمام باورها، سبک زندگی و مجموعه داده‌هایی است که یک قوم در فرایند زمانی مشخص آن را طی کرده و با مطالعه عمیق در جزئیات آنچه که بر تن اقوام ایرانی به شکل سنتی مشاهده می‌کنیم، می توان به مبانی و مبادی فرهنگی و هنری آنها در یک برهه تاریخی مشخص پی برد.

با ذکر این مقدمه، به یکی از مصادیق چنین رویدادهایی درحوزه مد و لباس و همزمان با هفته پژوهش در استان لرستان اشاره می‌کنیم:

نخستین مسابقه و نمایشگاه مجازی کشوری با رویکردی به نقش، رنگ و گلونی زنان لرستان به همت حوزه معاونت آموزشی و پژوهشی دانشکده فنی و حرفه‌ای دختران خرم آباد با مجوز اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان گلستان برگزار می‌شود.

در ادامه، پوسترهای این رویداد را جهت کسب اطلاعات بیشتر ببینید:

2

IMG-20201204-WA0016