به گزارش هنرآنلاین به نقل از روابط‌ عمومی انجمن نویسندگان کودک و نوجوان، اعضای هیات مدیره‌ در دوره جدید، عباس جهانگیریان را به‌ عنوان رئیس و افسون امینی را به‌ عنوان نایب‌ رئیس هیات مدیره‌ انتخاب کردند. اعضای هیات مدیره‌ انجمن پس از انتخاب رییس و نایب‌ رئیس هیات مدیره، سولماز خواجه‌وند را به‌ عنوان دبیر انجمن و محمدرضا مرزوقی را به‌ عنوان خزانه‌دار انجمن برگزیدند. 

در این جلسه علاوه بر برگزیدگان مذکور، مهدی حجوانی، مرجان فولادوند، سیدعلی کاشفی‌خوانساری، شهلا انتظاریان و زهره مسکنی دیگر اعضای هیات مدیره، فریدون عموزاده‌خلیلی و محمود برآبادی اعضای هیات مدیره انجمن در دوره قبل که در این دوره نامزد نشده بودند و جعفر توزنده‌جانی و مناف یحیی‌پور بازرسان انجمن در این دوره نیز حضور داشتند. 

در آغاز نخستین جلسه‌ هیات مدیره‌ انجمن که برای تحویل و تحول مسئولیت از هیات مدیره‌ قبلی به هیات مدیره‌ جدید، طبق روال با حضور اعضای دو هیات مدیره تشکیل شد، مناف یحیی‌پور دبیر پیشین انجمن، گزارشی از برگزاری مجمع عمومی، مراحل اطلاع‌رسانی و انتخاب اعضای هیات مدیره و بازرسان در مجمع عمومی ارائه کرد.

فریدون عموزاده‌ خلیلی رئیس هیات مدیره‌ در دوره قبل نیز در سخنانی ضمن تبریک به منتخبان مجمع عمومی به‌ عنوان اعضای هیات مدیره‌ و بازرسان و آرزوی موفقیت برای آنان، از زحمت‌های اعضای هیات مدیره‌ قبلی تشکر کرد.