گروه فرهنگ و ادبیات هنرآنلاین: این مجموعه از ۱۰ داستان با عناوین «نجات‌یافته»، «دوباره نگاه‌کردن»، «سفر»، «زمستان‌کش»، «همه آن‌ها»، «کاشف فاصله دور»، «دومی»، «شاهد اشیای خاموش»، «متر» و «املاک رابینسون» تشکیل شده است.

داستان‌های کتاب «املاک رابینسون» پر از تصویر آدم و مکان‌هایی محو است. فضای ترسیم شده در این ۱۰ داستان آن چیزی است که انسان معاصر ناخواسته به آن مبتلا است. جلوه‌ای از جهان امروز که البته رئالیسم محض نیستند ولی در زندگی مشخص است. نویسنده در این مجموعه هم به خلق فضای ملتهب و کابوس‌وار پرداخته و هم واقعیت‌های روزمره زندگی را مدنظر دارد.   

در بخشی از داستان کوتاه «املاک رابینسون» می‌خوانیم: «از خانه بیرون می‌آیم تا به خیابان برسم چیزی شبیه دستی که به‌مهربانی بزنند به پشت آدم، به کتم می‌خورد. برمی‌گردم. پسر همسایه بغلی روی چمن‌های خانه خودشان ایستاده و تکه‌ای گل پشت سرم روی زمین افتاده. یک تکه گل دیگر به سمتم پرتاب می‌کند که درست روی سفیدی پیراهنم می‌خورد، آن‌جا که بین لبه‌های کت باز مانده، آن‌جا که می‌گویند در زمان سکته قلبی بیشترین درد را حس خواهم کرد. پسربچه فرار نمی‌کند و خم شده تا گل بعدی را آماده کند. راه می‌افتم. کار پدر و مادرش نیست: بچه‌ها نفرت را خودشان بلدند. من حتی به رویشان نیاورده‌ام که ماه‌هاست اجاره‌شان عقب افتاده. همین اذیتشان می‌کند. بزرگواری بیشتر از بدجنسی آدم‌ها را آزار می‌دهد. به سمت ماشینم می‌روم. از پیاده‌رو این سمت خیابان هم می‌شود خطی را دید که سرتاسری رویش کشیده شده. سر جایم می‌ایستم و فکر می‌کنم بهتر است پیاده بروم تا اداره تقسیمات شهری».

انتشارات هیلا کتاب «املاک رابینسون» نوشته حامد حبیبی را در شمارگان ۶۶۰ نسخه و با قیمت ۲۵ هزار تومان نشر داده است.