گروه فرهنگ و ادبیات هنرآنلاین: کتاب «دیوان دیالوگ بهرام بیضایی» به‌ انتخاب فرشید قلی‌پور به‌تازگی از سوی انتشارات دایره سفید منتشر شده است.

قلی‌پور درباره محتوای «دیوان دیالوگ بهرام بیضایی» به هنرآنلاین گفت: در این کتاب از هفتاد اثر بیضایی دیالوگ انتخاب شده است که شامل فیلمنامه‌ها، نمایشنامه‌ها، فیلم‌ها، تئاترها و کتاب‌ها می‌شود.

او با این توضیح که رویکردش در کتاب به‌نوعی فراگیری کلی آثار بیضایی بوده، افزود: سعی کردم دیالوگ‌ها متنوع انتخاب شوند؛ مثلا این هنرمند در فاز اسطوره و تاریخ کتاب دارد پس با زبان تاریخی و فاخر اسطوره‌ای چندین دیالوگ انتخاب شده است. یا در فضای شاهنامه‌ای آثاری نوشته که به زبان فردوسی بسیار نزدیک است و از این متون هم دیالوگ انتخاب کردم؛ یا حتی آثاری که به دوره مغول برمی‌گردد. همچنین از دوره‌ای که کارهای اجتماعی ساخته یا آثاری که فضای شخصی دارند دیالوگ‌هایی برگزیدم.  

قلی‌پور با بیان این که تنوع نوشتاری و زبان و ادبیات بیضایی به گونه‌ای است که مخاطب کتاب با جهانی از واژه و ادبیات خاص او آشنا می‌شود، ادامه‌داد: کتاب «دیوان دیالوگ بهرام بیضایی» شامل برخی دیالوگ‌هایی که در فضای مجازی مشهور شدند نیز می‌شود. حتی به فیلمنامه «چشم‌انداز»، نمایشنامه «تاراج‌نامه» و فیلم کوتاه «سفر» نیز پرداختم؛ تا خواننده هم با جهان آن اثر آشنا شود و بداند با چه رویدادی مواجه است و هم خود دیالوگ برای کسی که علاقه‌مند است به تنهایی شورانگیز باشد.  

او با این توضیح که مشخص شده هر دیالوگ از چه منبعی استخراج شده، اظهارداشت: تعداد دیالوگ‌ها از هر اثر یکی نیست و پراکنده و بدون نظم مشخصی ارائه شده است. می‌خواستم این پراکندگی محتوای و موضوعی منجر به یک ادراک عمومی و ادراک کلی نسبت به آثار بیضایی شود و این تنوع باعث شود توانمندی این هنرمند بیشتر بروز پیدا کند.