سرویس فرهنگ و ادبیات هنرآنلاین: "خاله آمریکا"، "مرگ استالین"، "چهل‌وهشت" و "آنتیموان" عناوین داستان‌های این کتاب هستند که چهار برهه تاریخی را مرور می‌کنند.

"خاله آمریکا" در دوران جنگ جهانی دوم می‌گذرد و تاثیر حضور نیروهای آمریکایی در سیسیل را، گاه به طنز به تصویر می‌کشد. در داستان "مرگ استالین" مردی خواب استالین را می‌بیند که از مرگش ناراحت است. "چهل‌وهشت" اثری است که  خواننده را به ماجرای استقلال ایتالیا می‌برد. در "آنتیموان" داستانی از کارگران معدن گوگرد می‌خوانیم که با تنفس گازهای سمی کشنده یعنی آنتیموان تلف می‌شدند، داستان جوانی که بین کار در معدن و جنگ، جنگ را انتخاب می‌کند چون نمی‌خواهد از خفگی با گازهای سمی بمیرد.

این کتاب را لئوناردو شاشا در سال‌های 1957-1958 نوشته است. در ابتدا کتاب شامل سه داستان "خاله آمریکا"، "مرگ استالین" و "چهل و هشت" بوده و شاشا در سال 1960 داستان "آنتیموان" را نیز به آن اضافه می‌کند.

نویسنده در هر داستان "خاله آمریکا" با ترسیم مشکلات خانوادگی، دعواهای هر روزه بین کشیش و کمونیست، فاشیست و آزادی‌خواه، پولدار و فقیر بخش‌هایی از زندگی مردمان سیسیل را در دوران‌های مختلف روایت می‌کند. با خواندن هر داستان وارد ماجراهای قهرمان‌هایی می‌شویم که همه آن‌ها در دوران تغییرات اساسی تاریخی زندگی می‌کنند.

در بخشی از داستان "مرگ استالین" می‌خوانیم: "کالوجرو اسکیرو، در سپیده‌دم هجدهم آوریل سال 1948، استالین را در خواب دید. رویا در رویا بود؛ کالوجرو داشت خواب می‌دید که در مقابل پشته‌ای از برگه رای قرار دارد و هزاران برگه رای امضا کرده و چون از طرف حزب به عنوان بازرس انتخاب شده، همه برگه‌ها را بازرسی کرده و ناگهان دستی از آستین یک کت نظامی مدل قدیمی بیرون می‌آید و روی برگه‌های رای قرار می‌گیرد. در خواب با خودش گفت: دارم خواب می‌بینم! این استالین است. و نگاهش را بالا برد و صورت استالین را دید. چهره‌ای عبوس داشت. کالوجرو با خودش گفت: حتما عصبانی است، چیزی به مذاقش خوش نیامده".

کتاب "خاله آمریکا" نوشته لئوناردو شاشا با ترجمه صنم غیائی در شمارگان 1100 نسخه و با قیمت 39 هزار تومان از سوی انتشارات ققنوس منتشر شده است. مقدمه مترجم نیز ضمیمه کتاب است.

خانه آمریکا2