به گزارش هنرآنلاین، از جمله داستان‌های کتاب می‌توان به سیمین، دیبا، لیموترش، یاسمین، بیتا و واکاوی یک رابطه در هشت مکالمه‌ تلفنی اشاره کرد که نویسنده در تمامی‌ آنان به دغدغه‌ها،‌ عشق‌‌ها و زندگی‌های زنان پرداخته است.

در پشت جلد کتاب آمده است: "ازهر چیز، چیزی به جای می‌ماند و از آدمی اندکی درد. "لیلا" دلش می‌خواست نباشد؛ "چمدانش را بست و تمام شهر را با خود برد..." لیلا مرده است؟ زنده است؟ به قتل رسیده؟ جایی دارد با معشوقش قهوه می‌نوشد؟ در همین نزدیکی‌ها دارد درد می‌کشد؟‌ هیچ‌کس نمی‌داند. "لیلا" می‌خواهد از یاد برود. آرامش بگذارید. این روایت را نخوانید. به حرفِ آدم‌هایی که حرف‌ها درباره‌اش می‌زنند،‌ گوش ندهید. دارند یک مشت لاطائلات به هم می‌بافند. نگرانش نباشید. به نبودنش احترام بگذارید. "لیلا" همین‌جاست. سرتان را برگردانید، زنی خواهید دید با دامنی فیروزه‌ای و گوشواره‌هایی بزرگ که دارد با اضطراب عرض خیابان را طی می‌کند؛ بی‌آنکه حواسش جمعِ ماشین‌هایی باشد که بوق می‌زنند بلند و ناسزا می‌گویند بلندتر. "لیلا" رفته است. راحتش بگذارید."

سما بابایی در حالی اولین مجموعه داستانش را منتشر می‌کند که سال‌هاست به عنوانِ روزنامه‌نگار هنری در روزنامه‌های اصلاح‌طلب فعالیت کرده است. او هم‌اکنون مشغول نگارش دومین اثر خود باز با محوریت زنان و درباره‌ جنگ است.