سرویس فرهنگ و ادبیات هنرآنلاین، ابوالقاسم ایرانی شاعر پیش‌کسوت، با این توضیح که کتاب "سپیدی‌های دریای جنوب" را در دست نشر دارد به هنرآنلاین گفت: این اثر شامل شعرهای سپید خطه جنوب است و به‌زودی توسط نشر گل‌ بید منتشر خواهدشد.

او با بیان این که اصراری نداشتم در این کتاب به شاعران پیش‌کسوت بپردازم، ادامه داد: مخاطبان با مطالعه کتاب "سپیدی‌های دریای جنوب" می‌توانند با 72 شاعر جوان جنوبی که حدود بیست و پنج نفر آن‌ها با نشر این کتاب معرفی می‌شوند، آشنایی پیدا کنند.

ایرانی افزود: در این کتاب 200 صفحه‌ای به هر شاعر سه صفحه اختصاص یافته و تعداد اشعار ارائه شده بستگی به بلندی و کوتاهی شعر آن‌ها دارد که همگی سپید هستند.

ابوالقاسم ایرانی متولد مردادماه 1325 و دانش‌آموخته حقوق قضایی و دریایی است؛ اما بیش از همه عمر خود را در زمینه ادبیات و شعر صرف کرده است. او در میان اهالی ادبیات شاعرشناسی ا‌ست که در طول نیم قرن اخیر شعرها و مقالاتش در جنگ‌های ادبی و نشریات منتشر شده است. همچنین "صدای بوشهر" اولین روزنامه بوشهر نیز توسط این شاعر بنیان‌گذاری شد.

نخستین مجموعه شعر ایرانی بعد از قریب به نیم قرن فعالیت ادبی او با عنوان "جاده تا آنجا که ایستاده‌ای می‌آید" در سال 1393 از سوی انتشارات نگاه منتشر شد. ایرانی را آخرین بازمانده مکتب شعر بوشهر می‌دانند و او حامی شعر نو در بوشهر است؛ با شاعران بسیاری از جمله منوچهر آتشی و علی باباچاهی نیز همراه بوده است.