به گزارش هنرآنلاین، شورای پروانه نمایش فیلم‌های سینمایی در جلسه اخیر با صدور پروانه نمایش برای فیلم‌های: «لیپار» به تهیه‌کنندگی سعید خانی و کارگردانی حسین ریگی، «شیرجه بزرگ» به تهیه‌کنندگی محمدرضا شفیعی و کارگردانی کریم لک‌زاده، «نمور» به تهیه کنندگی سیدیاسر جعفری و کارگردانی داود بیدل و «بی‌مادر» به تهیه‌کنندگی محمدرضا مصباح و کارگردانی سیدمرتضی فاطمی موافقت کرد.