به گزارش هنرآنلاین، دبیرخانه شانزدهمین جشنواره بین‌المللی فیلم مقاومت، اسامی نامزدهای بخش مسابقه اصلی این رویداد را اعلام کرد.

بنابراعلام دبیرخانه، اسامی نامزدهای بخش"مسابقه اصلی" به شرح ذیل است:

   نامزدهای بخش  سینمایی

الف) بهترین فیلم سینمایی

1-    23 نفر - (کارگردان مهدی جعفری، تهیه کننده مجتبی فرآورده)

2-    آبادان یازده 60 - (کارگردان مهرداد خوشبخت، تهیه کننده حسن کلامی)

3-    شبی که ماه کامل شد - (کارگردان نرگس آبیار، تهیه کننده محمدحسین قاسمی)

4-    لباس شخصی - (کارگردان امیرعباس ربیعی، تهیه کننده حبیب والی‌نژاد)

5-    خروج - (کارگردان اسماعیل ابراهیم حاتمی‌کیا، تهیه کننده حبیب والی‌نژاد)

ب) بهترین کارگردانی

1-    خروج - (کارگردان اسماعیل ابراهیم حاتمی‌کیا، تهیه کننده حبیب والی¬نژاد)

2-    23 نفر - (کارگردان مهدی جعفری، تهیه کننده مجتبی فرآورده)

3-    آبادان یازده 60 - (کارگردان مهرداد خوشبخت، تهیه کننده حسن کلامی)

4-    شبی که ماه کامل شد - (کارگردان نرگس آبیار، تهیه کننده محمدحسین قاسمی)

5-    لباس شخصی - (کارگردان امیرعباس ربیعی، تهیه کننده حبیب والی¬نژاد)

ب) بهترین فیلمنامه

1-    23 نفر - (نویسنده و کارگردان مهدی جعفری، تهیه کننده مجتبی فرآورده)

2-    شبی که ماه کامل شد - (نویسنده و کارگردان نرگس آبیار، تهیه کننده محمدحسین قاسمی)

3-    OMAR AND US (عُمَر و ما) – (نویسنده و کارگردان MARYNA ER GORBACH، MEHMET BAHADIR ER)

4-    Palms Blood(دستان خونین) - (کارگردان Najdat Ismail Anzour، تهیه کنندهNoational Film Organization)

5-    منطقه پرواز ممنوع - (نویسنده و کارگردان امیرداسارگر، تهیه کننده حبیب بامروت نژاد)

   نامزدهای بخش  تله فیلم

الف) بهترین تله فیلم

1-    مدیترانه – (کارگردان هادی حاجتمند، تهیه کننده رشید حاجتمند)

2-    ریشه¬ها – (کارگردان محمدرضا معینی، تهیه کننده عفت صوفی)

3-    اینجا خانه من است – (کارگردان خیرا... تقیانی پور، تهیه کننده جواد نوری)

4-     تو میمانی – (کارگردان حمید بهمنی، تهیه کننده داود غفاری آزاد)

5-    آوازهای باد – (کارگردان محسن سوهانی، تهیه کننده محمود بابایی)

ب) بهترین کارگردانی تله فیلم:

1-    اینجا خانه من است – (کارگردان خیرا... تقیانی پور،  تهیه کننده جواد نوری)

2-    مدیترانه – (کارگردان هادی حاجتمند، تهیه کننده رشید حاجتمند)

3-    تو میمانی – (کارگردان حمید بهمنی، تهیه کننده داود غفاری آزاد)

4-    فرمانده – (علی عطشانی، تهیه کننده سیدمحسن طباطبایی‌پور)

5-    ریشه‌ها – (کارگردان محمدرضا معینی، تهیه کننده عفت صوفی)

ج) بهترین فیلمنامه تله فیلم:

1-    مدیترانه – (نویسنده صابر ا... دادین، کارگردان هادی حاجتمند، تهیه کننده رشید حاجتمند)

2-    اینجا خانه من است – (نویسنده و کارگردان خیرا... تقیانی پور، تهیه کننده جواد نوری)

3-    آوازهای باد – (نویسنده و کارگردان محسن سوهانی، تهیه کننده محمود بابایی)

4-    تو میمانی – (نویسنده مصطفی زندی، کارگردان حمید بهمنی، تهیه کننده داود غفاری آزاد)

5-    ریشه‌ها – (نویسنده و کارگردان محمدرضا معینی، تهیه کننده عفت صوفی)

  نامزدهای بخش مستند کوتاه

الف) بهترین مستند کوتاه

1-    سیروس - (تهیه کننده و کارگردان سیدرضا صافی)

2-    کراس - (کارگردان احمد رحمانیان،  تهیه کننده گروه مستند روایت فتح)

3-    و تن من - (تهیه کننده و کارگردان حسین همایونفر)

ب) بهترین کارگردانی مستند کوتاه

1-    کراس - (کارگردان احمد رحمانیان،  تهیه کننده گروه مستند روایت فتح)

2-    و تن من - (تهیه کننده و کارگردان حسین همایونفر)

3-    -The Invisible Island Socotra (اسکوتارا جزیره نامرئی)- (تهیه کننده و کارگردان Georgi Kozhuharov و  Rumyana Hristova- جورجی کوزوراف و رومیانا روستُوا))

ج) بهترین تحقیق و پژوهش مستند کوتاه

1-    سنگربان -  (کارگردان ایوب مروانی،  تهیه کننده شبکه خوزستان)

2-    سیروس - (تهیه کننده و کارگردان سیدرضا صافی)

3-    -The Invisible Island Socotra (اسکوتارا جزیره نامرئی)- (تهیه کننده و کارگردان و نویسنده

 Georgi Kozhuharov و  Rumyana Hristova- جورجی کوزوراف و رومیانا روستُوا)

  کاندیدهای مستند بلند بخش اصلی

الف) بهترین مستند بلند

1-    خاطرات بادیه - (کارگردان ساسان فلاح‌فر، تهیه کننده مرتضی شعبانی)

2-    موصل بعد از جنگ - (کارگردان مهیار زاهد،  تهیه کننده مهدی مطهر)

3-    فرزندان شب - (کارگردان بهروز نورانی‌پور،  تهیه کننده انجمن گسترش سینمای مستند و تجربی)

4-    نت‌های مسی یک رویا -  (کارگردان رضا فرهمند،  تهیه کننده مرتضی شعبانی)

5-    GAZA – (کارگردانان Garry Keane و Andrew McConnell، تهیه کننده Igal Hecht و Aaron Daniel Mandel)

ب) بهترین کارگردانی مستند بلند

1-    نت‌های مسی یک رویا -  (کارگردان رضا فرهمند،  تهیه کننده مرتضی شعبانی)

2-    فرزندان شب - (کارگردان بهروز نورانی‌پور،  تهیه کننده انجمن گسترش سینمای مستند و تجربی)

3-    خاطرات بادیه - (کارگردان ساسان فلاح‌فر، تهیه کننده مرتضی شعبانی)

4-    GAZA – (کارگردانان Garry Keane و Andrew McConnell، تهیه کننده Igal Hecht و Aaron Daniel Mandel)

ج) بهترین تحقیق و پژوهش مستند بلند

1-    GAZA – (کارگردانان Garry Keane و Andrew McConnell، تهیه کننده Igal Hecht و Aaron Daniel Mandel)

2-    آتش در گلستان - (تهیه کننده و کارگردان حجت ا... اسحاقی اطربی)

3-    مهدی عراق را بکش - (تهیه کننده و کارگردان عبدالرضا نعمت‌الهی)

4-    عابدان کهنز - (کارگردان مجید رستگار، تهیه کننده امیر مهریزدان )

5-    خاطرات بادیه - (کارگردان ساسان فلاح‌فر، تهیه کننده مرتضی شعبانی)

 نامزدهای  کوتاه داستانی

الف)بهترین فیلم کوتاه داستانی:

1-    ماکاروف – (کارگردان سیدسجاد قافله باشی، تهیه کننده حسین شیرعلی)

2-    از طرف لیلا – (کارگردان مجتبی اسپنانی، تهیه کننده انجمن سینمای جوانان ایران)

3-    مثلا فیصل – (کارگردان امیررضا زرین بخش، تهیه کننده انجمن سینمای جوانان ایران)

4-    Subjection (موضوع)– (کارگردان علیرضا میرزایی، تهیه کننده الکساندر کوتانت)

5-    Dreams under the rubble (رویاهای زیر آوار)– (تهیه کننده و کارگردان محمد خلیل)

ب) بهترین کارگردانی فیلم کوتاه داستانی:

1-    ماکاروف – (کارگردان سیدسجاد قافله باشی، تهیه کننده حسین شیرعلی)

2-    مثلا فیصل – (کارگردان امیررضا زرین بخش، تهیه کننده انجمن سینمای جوانان ایران)

3-    از طرف لیلا – (کارگردان مجتبی اسپنانی، تهیه کننده انجمن سینمای جوانان ایران)

4-    Subjection (موضوع)– (کارگردان علیرضا میرزایی، تهیه کننده الکساندر کوتانت)

5-    Dreams under the rubble (رویاهای زیر آوار)– (تهیه کننده و کارگردان محمد خلیل)

ج) بهترین فیلمنامه کوتاه داستانی:

1-    مثلا فیصل – (نویسنده حمید امینی، کارگردان امیررضا زرین بخش، تهیه کننده انجمن سینمای جوانان ایران)

2-    از طرف لیلا – (نویسنده و کارگردان مجتبی اسپنانی، تهیه کننده انجمن سینمای جوانان ایران)

3-    ئاکام – (نویسنده فرهاد تقی¬زاده، کارگردان حسین میرزا محمدی، تهیه کننده نوید میخک و انجمن سینمای جوانان ایران)

4-    On the border (در مرز)– (کارگردان آبیلکاسیموف، تهیه کننده)

5-    Subjection (موضوع)– (کارگردان علیرضا میرزایی، تهیه کننده الکساندر کوتانت)

 نامزدهای نماهنگ

الف) بهترین نماهنگ

1-    پرواز خاموش - (کارگردان امیرحسین بزرگزادگان، تهیه کننده ریحانه مشهدی ابراهیم)

2-    فتح غریب - (کارگردان عباس یوسفی، تهیه کننده صادق حسینی)

3-    شب بارانی- (کارگردان امیر شاملو، تهیه کننده یاسر صانعی)

4-    خونه ملت - (کارگردان داوود احمدی، تهیه کننده صادق روشن)

5-    Compassion (دلسوزی)– (کارگردان ویگنش ویاس، تهیه کننده)

ب) بهترین کارگردانی نماهنگ:

1-    خونه ملت و بزک – (کارگردان داوود احمدی، تهیه کننده صادق روشن)

2-    پرواز خاموش – (کارگردان امیرحسین بزرگزادگان، تهیه کننده ریحانه مشهدی ابراهیم)

3-    فتح غریب – (کارگردان عباس یوسفی، تهیه کننده صادق حسینی)

4-    کنا هم باشیم – (کارگردان محمدرضا ملا عباسی، تهیه کننده صادق روشن)

5-    Compassion(دلسوزی) - (کارگردان ویگنش ویاس، تهیه کننده)

  نامزدهای پویانمایی

بهترین فیلم پویا نمایی کوتاه:

1-    The Peculiar Crime of Oddball Mr Jay (جنایت ویژه غیرمعمول آقای جی )– ( تهیه کننده و کارگردان Bruno Caetano- برونو کاتانو)

2-    BLEUET (آفتابگردان)- (کارگردانان Amaury d’Arcangues ، Paul Calvier, Léa Rocton, Thomas Ruiz تهیه کننده ECV BORDEAUX)

3-    این سو آن سو- (کارگردان لیدا فضلی، تهیه کننده لیدا فضلی و مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی)

4-    کاش- (تهیه کننده و کارگردان هادی امیری و رها فرجی)

5-    وقتی پروانه ها دستخوش جریان باد میشوند - (تهیه کننده و کارگردان حنانه واحدی)

ج) بهترین فیلمنامه پویانمایی:

1-    این سو آن سو - (نویسنده و کارگردان لیدا فضلی، تهیه کننده لیدا فضلی و مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی)

2-    کاش- (نویسنده، تهیه کننده و کارگردان هادی امیری و رها فرجی )

3-    وقتی پروانه ها دستخوش جریان باد می شوند – (تهیه کننده و کارگردان حنانه واحدی)

4-    BLEUET(آفتابگردان)-(کارگردانان Amaury d’Arcangues ، Paul Calvier, Léa Rocton, Thomas Ruiz تهیه کننده ECV BORDEAUX)

5-    The Peculiar Crime of Oddball Mr Jay (جنایت عجیب و غریب آقای جی )-( تهیه کننده و کارگردان Bruno Caetano)