به گزارش هنرآنلاین، این نمایشگاه با فروش بسیار خوب جوانان به خصوص شهرستانی‌ها و خرید چشمگیر از سوی ایرانیان خارج کشور همراه شده است. در دو هفته نخست برپایی این دوره ۹۷ اثر به فروش رسیده که سهم هنرمندان جوان اکثریت مطلق است، این در حالی ست که از آثار به فروش رفته بیش از ۹۰ درصد متعلق به هنرمندان است و پول آن مستقیم به خود هنرمند می رسد.

لیلی گلستان درباره استقبال شایان توجه مردم گفت: " مردم به سبب قیمت مناسب کارها که حدود سه تا چهار میلیون تومان است، از این نمایشگاه آنلاین خوب خرید کرده اند که در این میان استقبال ایرانیان عزیز مقیم خارج کشور بسیار چشمگیر است، در عین حال وقتی خبر فروش را به هنرمندان می دهم از خوشحالی و هیجان آنها به وجد می آیم. "

ارزانترین کار به فروش رسیده ٢٠٠ هزار تومان است، اما گرانترین فروش تا این لحظه به اثری از زنده یاد مهدی ویشکایی تعلق دارد که ٨٥ میلیون تومان است. در دو هفته نخست صد اثر بیست و نهم، هنرمندان مقیم شهرستان ها به اندازه تهرانی ها فروش داشتند که در این میان هنرمندان شیراز در حال حاضر در صدر و مشهدی ها در رتبه بعدی قرار دارند.

برای مدیر گالری گلستان یک خبر دیگر هم برای ۲۹مین صد اثر هیجان بخش بود، اینکه استاد سید محمد احصایی با ارائه یک کار در این رویداد شرکت کرده اند، حضور این چهره ماندگار هنر ایران در یک نمایشگاه که اکثریت آن را جوانان تشکیل می دهند بسیار حائز اهمیت است، این اثر که از سری دسته گل‌های الله استاد است یک میلیارد تومان قیمت گذاری شده و عنوان گران ترین کار این دوره را به خود اختصاص داده است.

شرکت یک کار از زنده یاد علی قائمی هنرمند نقاشی که به تازگی و در سن ۵۱ سالگی بدرود حیات گفته هم از دیگر نکات جالب توجه این دوره است.

صد اثر صد هنرمند ١٥ مرداد شروع شده و تا ١٧ شهریور در وب سایت گالری گلستان به تماشا و فروش است.