هنرآنلاین: کی نومیاما (Kei Nomiyama) هنرمند عکاس، تصاویری رویایی از کرم‌های شب‌تاب در کوه‌های جزیره شیکوکو، یکی از چهار جزیره اصلی ژاپن را با شیوه نوردهی طولانی ثبت کرده است. برخی از تصاویر نومیاما برای ثبت جریان‌های نوری ایجادشده توسط کرم‌های شب‌تاب بیش از 20 دقیقه طول کشیده است تا هنری زنده که توسط طبیعت شکل می‌گیرد را ثبت کند.

کی نومیاما می‌گوید: نوار نوری که این کرم‌های شب‌تاب ایجاد می‌کنند هر کدام چند صد متر طول دارد.

ژاپن بیش از 40 گونه کرم شب‌تاب دارد و فصل حضور این حشرات از اواخر ماه مه تا اواسط ژوئیه (اردیبهشت تا تیر) ادامه دارد. در ادامه این گزارش تصویری را که گاردین منتشر کرده مرور کنید: 

 

6000

4738

5760 (3)

7952

1500

5760 (1)

4738

5760 (4)