به گزارش هنرآنلاین، محمدحسن طالبیان، معاون میراث‌فرهنگی کشور  گفت: همان‌طور که پیش‌تر اعلام شده بود، برای سال ٢٠٢٠ پرونده‌ای با عنوان خوشنویسی از سوی ترکیه مطرح نبود، اما بنا بر اطلاع واصله اخیر، ترکیه پرونده‌ای را با عنوان "خوشنویسی اسلامی" برای سال ٢٠٢١ به یونسکو ارائه داده که این امر مورد اعتراض ایران قرار گرفته است.

او افزود: همان‌طور که قبلاً نیز اعلام شد، هرکشوری می‌تواند میراث‌فرهنگی ناملموس خوشنویسی کشور خود را ثبت کند، اما صفت "اسلامی" در واقع به گستره‌ای بیش از کشور ترکیه اشاره دارد و این خلاف کنوانسیون ٢٠٠٣ حراست از میراث فرهنگی ناملموس است.

به گزارش روابط عمومی وزارت میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری ایران، طالبیان بیان داشت: عنوان پرونده پیشنهادی ترکیه برای خوشنویسی، دارای صفت "اسلامی" است که این امر مورد اعتراض رسمی ایران قرار گرفته است. چراکه صفت اسلامی نمی‌تواند محدود به ترکیه باشد، فارغ از آن‌که منشأ خوشنویسی اسلامی را باید در ایران جست.

او تاکید و یادآوری کرد: ایران نیز برای سال ٢٠٢١، پرونده خوشنویسی خود را در چهارچوب فهرست اقدامات خوب پاسداری برای یونسکو ارسال کرده است.

معاون میراث‌فرهنگی کشور گفت: ثبت خوشنویسی از سوی کشورهای مختلف قبلا نیز صورت گرفته است؛ مثلا چین خوشنویسی چینی را  در سال ٢٠٠٩ ثبت کرده و کشورهای عربی نیز برای سال ٢٠٢١، پرونده‌ای را با عنوان خوشنویسی عربی برای یونسکو ارسال کرده‌اند. چراکه طبق مفاد کنوانسیون مذکور ، ثبت یک عنصر فرهنگی انحصار و مالکیت ایجاد نمی‌کند، اما اعتراض ما به پرونده "خوشنویسی اسلامی" ایرادی فنی است، به این معنا که صفت اسلامی اشاره به گستره‌ای بیش از محدوده ترکیه دارد و ترکیه نمی‌تواند از این عنوان برای پرونده خوشنویسی این کشور بهره ببرد.

لازم به یادآوری است در اول تیرماه هنرآنلاین در گزارش "ترکیه خوشنویسی را در میراث ناملموس یونسکو ثبت می‌کند" در بی‌خبری مسئولان میراث فرهنگی به نقل از روزنامه‌های ترکیه؛ از ارائه مستندات این کشور به یونسکو در جهت ثبت خوشنویسی اسلامی به نام این کشور خبر داد که در ابتدا مسئولان میراث فرهنگی با رد این اقدام حال خود خبر از اعتراض به این موضوع داده‌اند.

این در حالی است که در یک ماه گذشته اساتید خوشنویسی کشور در گفت‌‌وگو با هنرآنلاین به این موضوع واکنش و اعتراض‌های مختلفی داشتند.