سرویس تجسمی هنرآنلاین: در حراج 28 نوامبر (هفتم آذرماه) آثار مدرن و معاصر خاورمیانه بونامز لندن، 17 اثر از هنرمندان ایرانی عرضه شد که  12 اثر از آثار هنرمندان معاصر ایرانی به مبلغ کلی 289 هزار پوند فروش رفت.

این حراج که به آثار هنر مدرن و معاصر خاورمیانه اختصاص داشت با فروش کلی  1,379,725 به کار خود پایان داد و سهم آثار هنرمندان ایرانی بیش از یک پنجم فروش کل این حراج بود.

در این حراج آثاری از سهراب سپهری، منوچهر یکتایی، فرامرز پیلارام، مسعود عربشاهی، شیرین نشاط، ساسان بهنام بختیار، ی.ز. کامی، فرزاد کوهان و مارکو گریگوریان چکش خوردند.

دو اثر فخر النسا زید، هنرمند فقید ترک با قیمت‌های 234350 و 121250 پوند گران‌ترین آثار این دوره حراج بودند و پس از این هنرمند، اثر سهراب سپهری در جایگاه سوم گران‌ترین آثار حراج هنر مدرن و معاصر در خاورمیانه بونامز قرار گرفت.

در این حراج اثری از سهراب سپهری با قیمت 80 هزار پوند، "گوجه فرنگی، صبح" اثر منوچهر یکتایی با قیمت 72500 پوند، اثری بی نام از فرامرز پیلارام با قیمت 68 هزار و 750 پوند، سه اثر از ناصر عصار با قیمت‌های 25 هزار و 8750 و 2500 پوند،  اثری از مسعود عربشاهی با قیمت پنج هزار پوند، کار بی نامی از شیرین نشاط با قیمت 3750 پوند، کاری از ساسان بهنام بختیار با عنوان "کاشان دو" با قیمت 8750 پوند، کاری از ی.ز. کامی با قیمت 5250 پوند، اثری از فرزاد کوهان با قیمت 3750 پوند و اثری از مارکو گریگوریان با قیمت 5 هزار پوند فروخته شد.

در حراج بونامز لندن آثاری از حسین زنده‌رودی (2 اثر)، فریده لاشایی، آیدین آغداشلو، شیرین نشاط، ابوالقاسم سعیدی و علی شیرازی فروش نرفت.

تصاویر این آثار با قیمت‌های فروخته شده آن را در گزارش تصویری زیر ببینید:

6

کار بی نامی از سهراب سپهری با قیمت 80 هزار پوند فروخته شد

4

"گوجه فرنگی، صبح" اثر منوچهر یکتایی با قیمت 72500 پوند

7

اثری بی نام از فرامرز پیلارام با قیمت 68 هزار و 750 پوند فروخته شد

1

"غروب" اثر ناصر عصار با قیمت 25 هزار پوند

2

کار دیگری از ناصر عصار (کامپوزیسیون انتزاعی) با قیمت 8750 پوند

3

"کالیگرافی انتزاعی بر زمینه خاکستری" اثر ناصر عصار با قیمت 2500 پوند

8

کاری از ساسان بهنام بختیار با عنوان "کاشان دو" با قیمت 8750 پوند فروخته شد

10

کاری از ی.ز. کامی با قیمت 5250 پوند فروخته شد

5

اثری از مسعود عربشاهی با قیمت پنج هزار پوند فروخته شد

9

کار بی نامی از شیرین نشاط با قیمت 3750 پوند فروخته شد

11

و اثری از فرزاد کوهان که با قیمت 3750 پوند فروخته شد

 

همچنان که گفته شد در  این حراج اثری نیز  از مارکو گریگوریان با قیمت 5 هزار پوند فروخته شد.