سرویس استان‌های هنرآنلاین: مهدی امیدبخش با بیان اینکه ترویج کتاب‌خوانی موضوعی چند وجهی است و شامل سطح خرد و کلان  است، گفت: اگر از سطح کلان نگاه کنیم، راهبردی ملی و نیازمند توجه و برنامه‌ریزی برای حلقه‌های گوناگون کتاب و کتاب‌خوانی است. این حلقه‌ها شامل تألیف، نشر، برپایی و تجهیز کتابخانه‌های عمومی و ... است. یک سوی این حلقه، دسترسی به کتاب‌های مناسب و ارزان و سوی دیگر آن، ایجاد انگیزه برای کتاب‌خوانی است.

 معاون فرهنگ مطبوعاتی فرهنگ و ارشاد فارس افزود: اگر از سطح خرد به کلان حرکت کنیم، باید کتاب‌خوانی را از خانواده شروع کرد، زیرا بنیادهای عادت به مطالعه در خردسالی و نخست در خانواده شکل می‌گیرد و سپس در آموزشگاه‌ها و با همکاری مربی‌های آگاه به اهمیت کتاب‌خوانی و فراگیری دانش و همین امر باعث شده تا کتاب‌فروشی‌های استان فارس نیز د‌‌‌‌ر طرح عید‌‌‌‌انه همچون گذشته حضور یابند.

امیدبخش به اسامی کتاب‌فروشی‌های حاضر د‌‌‌‌ر طرح عید‌‌‌‌انه استان فارس اشاره داشت و گفت: آن‌گونه که آمار اعلام شد‌‌‌‌ه از سوی موسسه خانه کتاب نشان می‌د‌‌‌‌هد‌‌‌‌ 45 کتابفروشی از استان فارس د‌‌‌‌ر این طرح ثبت نام کرد‌‌‌‌ه‌اند‌‌‌‌ که از این تعد‌‌‌‌اد‌‌‌‌ 37 کتاب‌فروشی د‌‌‌‌ر شیراز و 8 کتاب‌فروشی د‌‌‌‌یگر د‌‌‌‌ر چند‌‌‌‌ شهرستان از جمله جهرم و نی‌ریز قرار د‌‌‌‌ارند‌‌‌‌. امسال کتاب‌فروشی‌های "آبگون"، "آفرینش"، "امیراکتاب"، "اند‌‌‌‌یشه نو"، "ایرانیان"، "بانک کتاب صاد‌‌‌‌ق"، "بانک کتاب معالی آباد‌‌‌‌"، "بانک کتاب مولفان فرهیخته"، "بچه‌های کتاب"، "بوستان کتاب"، "پاتوق کتاب شیراز"، "پاتوق کتاب نی‌ریز"، "پخش کتاب شیراز"، "جبهه کتاب"، "خورشید‌‌‌‌ شب"، "د‌‌‌‌ارالکتب شهید‌‌‌‌ مطهری"، "د‌‌‌‌انش"، "د‌‌‌‌هقان"، "شاهچراغ"، "شهر کتاب شیراز"، "شیرازه"، "فرهنگ و هنر"، "ماهان"، "مجتمع کتاب شهر کاغذی"، "مرکز فکر و اند‌‌‌‌یشه"، "مرکز نشر د‌‌‌‌انشگاهی"، "مرکزی"، "مصیر"، "هیربد‌‌‌‌"، "کالج"، "کتاب د‌‌‌‌استان"، "کتابسرای قائم"، "کتابفروشی و انتشارات شهید‌‌‌‌ عبد‌‌‌‌الرضا مصلی‌نژاد‌‌‌‌"، "کلبه کتاب" و "یاس" از استان فارس د‌‌‌‌ر طرح عید‌‌‌‌انه 99 حضور د‌‌‌‌ارند‌‌‌‌ و علاقمند‌‌‌‌ان به کتاب و کتاب‌خوانی می‌توانند‌‌‌‌ با مراجعه حضوری یا سفارش اینترنتی نسبت به خرید‌‌‌‌ کتاب‌های مورد‌‌‌‌ نیاز خود‌‌‌‌ اقد‌‌‌‌ام کنند‌‌‌‌.

معاون فرهنگ مطبوعاتی فرهنگ و ارشاد فارس در پایان خاطر نشان کرد: خانواده‌ها و مربیان و آموزگاران به وضعیت زندگی و نیازهای کودک و نوجوان امروزی آگاهی دارند، می‌دانند که کتاب امن‌ترین پناهگاه کودک و نوجوان است. اهمیت کتاب وقتی روشن‌تر می‌شود که بدانیم اگر عشق به مطالعه از کودکی در انسان پدید نیاید و مطالعه به یک نیاز معنوی در زندگی او تبدیل نشود، ذهن او در جوانی تهی خواهد بود و آن وقت است که سادگی و بی‌تجربگی جوانی، راه را برای نفوذ بدی‌ها باز می‌کند و گوشه‌های زشت طبیعت انسان آشکار می‌شود.

الهه بهرامی