کلسن وایتهد

  • برندگان جایزه پولیتزر ۲۰۲۰ درحالی معرفی شدند که کلسن وایتهد موفق شد به جمع معدود نویسندگانی بپیوندد که جایزه پولیتزر ادبیات داستانی را دوبار دریافت کرده‌اند.