هفته فرهنگی ایران در روسیه

  • یکی از راهبردها در گسترش ارتباطات فرهنگی برگزاری هفته‌های فرهنگی و معرفی دستاوردهای فرهنگی ایران به مردم کشورهای دیگر است که منجر به تولید قدرت نرم برای ایران خواهد شد. از این رو اهتمام وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی به رونق ارتباطات فرهنگی و برگزاری هفته های فرهنگی در روسیه و استمرار در دیگر کشورها نوید بخش بازسازی قدرت نرم ایران در کشورهای دیگر خواهد بود که این امر مانع قدرت گرفتن پروژه ایران هراسی و تلاش برای منزوی کردن ایران خواهد بود.

  • از سوی سفیر جمهوری اسلامی ایران در مسکو

    سفیر جمهوری اسلامی ایران در مسکو گفت: برنامه‌های هفته فرهنگی ایران در روسیه سه‌شنبه ۱۳ تیرماه جاری با حضور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و وزیر فرهنگ فدراسیون روسیه گشایش می‌یابد.