نهمین جشنواره نماز و نیایش

  • نهمین جشنواره نماز و نیایش برگزیدگان خود را شناخت،

    محمد خزاعی در اختتامیه نهمین جشنواره ملی نماز و نیایش به روایت دوربین گفت: جهان سینما، عرصه مسئولیت های سخت و دشوار برای رشد و تکامل جامعه و گسترش اخلاق انسانی است ، جهان ترویج ابتذال، خشونت، اشاعه منکرات و دامن زدن به انحرافات فکری و جنسی نیست.