نمایش درباره الی

  • نمایشی بر اساس فیلم «درباره الی» ساخته اصغر فرهادی در بلژیک و هلند روی صحنه رفت.