نمایش تماشاخانه خیمه شب بازی

  • محمدحسن ابویی از ساخت عروسک‌های نمایشی بر روی صحنه خبر داد و گفت: مخاطبان در طول نمایش «تماشاخانه خیمه‌شب‌بازی»، ساخت عروسک توسط مرشد را با استفاده از مواد بازیافتی شاهد خواهند بود و علاوه بر آموزش ساخت برخی عروسک‌ها به اهمیت مواد بازیافتی و مسئله زباله نیز واقف می‌شوند.