نمایشگاه کتاب ژنو

  • مدیر انتشارات شمع و مه با اشاره به شرکت این انتشارات در نمایشگاه کتاب ژنو گفت: انتشارات شمع و مه با بیش از ۴۰ عنوان کتاب درباره ایران و بیش از ۲۰ عنوان کتاب‌های رمان بزرگسال ترجمه از فارسی به زبان فرانسه در این نمایشگاه حضور داشت.