نمایشگاه ملی کتاب دفاع قدس

  • احمدوند مطرح کرد؛

    معاون فرهنگی وزارت ارشاد اسلامی گفت: این روزها که از جنگ صحبت‌هایی می‌شود، تحریف‌هایی را می‌بینیم که شاید جای تعجب نباشد اما ناشران و نویسندگان کمک کردند که حقایق جنگ گفته شود.