نشریه «سرو»

  • توسط موزه انقلاب و دفاع مقدس؛

    چهل و نهمین شماره ماهنامه فرهنگی هنری «سرو» با عنوان « سرزمین آسمان» توسط موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس منتشر شد.