مهدی جوادی

  • مدیران، اعضا و کارشناسان سینمایی در «سینما رو به آینده»؛

    در دومین روز سلسله نشست‌های «سینما رو به آینده» منوچهر شاهسواری، مهدی جوادی، سید محمد حسینی و بابک خواجه‌پاشا مهمانِ برنامه بودند. طبق سیاق برنامه روز اول، بعد از صحبت پیرامون امکان حذف پروانه ساخت فیلم، چگونگی سانسور و رده‌بندی سنی فیلم‌ها و شرایط صنوف، امیر قادری از تهدیدها و امیدهای پیش روی سینمای ایران پرسید.

  • عطیه پژم - نظر به تشکیل شورای سیاست‌گذاری عفاف و حجاب در ذیل کارگروه ساماندهی مد و لباس کشور، خواندن نظرات برخی از فعالان عرصه عفاف و حجاب شامل سید مهدی جوادی، مریم‌السادات خرمدره، اسدالله سلیمانی، زینب دولتی و علی‌اصغر زیلایی درباره چالش‌های این حوزه خالی از لطف نیست.