مهدی ابوالقاسمی

  • یک کارشناس آموزش ادبیات در گفتگو با هنرآنلاین مطرح کرد؛

    " متاسفانه طی آموزشی که در مدارس اتفاق افتاده، آن طور که باید و شاید دل بچه‌ها با ادبیات فارسی و زیبایی‌های آن، گره نخورده است و از آن لذت نمی‌برند.یکی از مشکلات اصلی انتخاب محتواهایی است که نمی تواند ابعاد مختلف و زیبایی ادبیات را به دانش‌آموز نشان دهد."