مدیرکل بهزیستی استان البرز

  • مدیر کل بهزیستی استان البرز گفت: جشنواره ملی موسیقی افراد دارای معلولیت در بخش‌های جسمی، حرکتی، ذهنی، نابینایان و سایر گروه‌های معلولین در قالب تکنوازی و گروهی در سبک‌های سنتی و پاپ بدون محدودیت سنی برگزار می‌شود.