محمد اللهیاری

  • مدیرعامل بنیاد رودکی:

    مدیرعامل بنیاد رودکی گفت: هنرمندان در حوزه موسیقی، خطاطی، نقاشی، عکاسی و نمایش در مجموعه برج آزادی مجموعه‌ای از کارهای هنری را به نمایش گذاشته‌اند که قطعه‌ای از دریای بزرگ واقعه عاشورا به نمایش کشیده شود.