مجوز

  • مسئولان ساترا روز به روز عقب نشینی نامحسوسی از مواضع و عملکرد خود در پخش و صدور مجوز پلفترم ها دارند؛

    بیش از دو سال است که مسئولیت نظارت و اجرای شبکه نمایش خانگی بر عهده صداوسیما(ساترا) قرار گرفته است اما این روزها شاهد کلاف سردرگم مجوزهای نمایش خانگی هستم، شاید بتوان گفت که اگر این حواشی هم برای حضور دختر حاج قاسم در «مهلا» بازتاب پیدا نمی کرد، معلوم نبود که مخاطبان متوجه غیرمجاز بودن پخش «مهلا» قرار می گرفتند.

  • از نیمه خرداد ۵۸۹ مجوز از سوی شورای ارزشیابی و نظارت بر متن اداره کل هنرهای نمایشی در حوزه تئاترهای دولتی، نیمه‌دولتی، خصوصی، آزاد، کودک و نوجوان، بانوان، نمایشنامه‌خوانی، آثار خیابانی، جُنگ و سرگرمی و ۲۰۰ مجوز تمدید دوره اجرا صادر شده است.