لی سان کیون

  • بازیگر سینمای کره جنوبی که در فیلم تحسین شده «انگل» بازی کرده بود در ۴۸ سالگی از دنیا رفت.