فیلمواره چشم هفتم در میراث

  • مظاهری پوردر موزه سینما مطرح کرد:

    اولین ویژه‌برنامه «فیلمواره چشم هفتم در میراث» توسط موزه سینما و شورای بین‌المللی موزه‌ها (ایکوم) با نمایش مستند «معمای تخت جمشید»، عصر روز شنبه نهم دی در موزه سینما برگزار شد.