فکر

  • یادداشت/ نگاهی به فیلم »بعد از رفتن» به بهانه اکران عمومی؛

    «بعد از رفتن» یک ذره‌بین به مخاطب خود می‌دهد تا بتواند فیلم را درک کند، البته سوژه هم از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و باید پرداخت آن روان و در چارچوب قوانین و مقررات جامعه باشد.