فقط او نمی دانست

  • نمایش «فقط او نمی‌دانست» نوشته آلن کبورن با ترجمه سینا قاسمی و طراحی و کارگردانی میلاد حسینی‌نسب به نیمه راه اجراها رسید و فقط تا ۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۱ در تماشاخانه اهورا روی صحنه است.