عباس متولی

  • معاون حوزه میراث فرهنگی اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان کاشان از داوری آثار و معرفی برگزیدگان نخستین مسابقه اسکیس با موضوع ورودی‌های فراموش‌شده کاشان خبر داد.