صدای نمایشنامه نویس

  • در هفتمین نشست «صدای نمایش‌نامه‌نویسِ» کانون نمایش‌نامه‌نویسان و مترجمان تئاتر ایران،

    هفتمین نشست «صدای نمایش‌نامه‌نویس» با حضور و نمایش‌نامه‌خوانیِ بهزاد فراهانی توسط کانون نمایش‌نامه‌نویسان و مترجمان تئاتر ایران برگزار می‌شود.

  • در چهارمین نشست «صدای نمایشنامه‌نویس» مطرح شد:

    علی عابدی در چهارمین نشست «صدای نمایش‌نامه‌نویس» که به نمایشنامه‌خوانی نمایشنامه «مردخوار» اختصاص داشت، گفت: این نمایشنامه را با نگاهی به ماجرای «رومینا»، دختر نوجوانی که به دست پدرش به قتل رسید، نوشته‌ام.