شهید مهدی زین الدین

  • فاطمه زین الدین در گفتگو با «هنرآنلاین»:

    خواهر شهید زین‌الدین در حاشیه نشست خبری «مجنون» در خانه جشنواره به خبرنگار هنرآنلاین از میزان موفقیت فیلم در بازسازی شخصیت برادرانش گفت.