شرکت چاپ و نشر بین الملل

  • توسط شرکت چاپ و نشر بین الملل؛

    مجموعه کتاب‌های «دروس؛ شرح آیات قرآن کریم» برگرفته از سخنان آیت‌الله محمدعلی جاودان توسط انتشارات چاپ و نشر بین الملل چاپ و راهی بازار نشر شد.