شب به خیر و موفق باشید

  • برای نخستین بار

    جورج کلونی برای اولین بار در برادوی روی صحنه می‌رود تا در نمایشی اقتباسی از فیلم خودش «شب به خیر و موفق باشید» حضور یابد.