شانزدهمین جشنواره هنرای تجسمی فجر

  • دبیر بخش رسانه‌های جدید جشنواره تجسمی فجر مطرح کرد:

    دبیر بخش رسانه‌های هنری جدید جشنواره هنرهای تجسمی فجر به «هنرآنلاین» گفت: بخش رسانه‌های هنری جدید اولین سالی است که به جشنواره افزوده شده و می‌تواند نوید بخش روزهای درخشانی برای این گونه هنری باشد.