سینما بریتانیا

  • بعد از سه سال از اکران فیلم؛

    میکی دی‌هارا از گای ریچی برای فیلمنامه «آقایان» شکایت کرده و مدعی شده است که این فیلم به نوعی با بازتولید قابل‌توجه فیلمنامه وی ساخته شده است.