سعید خطیب زاده

  • سعید خطیب‌زاده سخنگوی وزارت امور خارجه در دیدار با رییس و معاونان بنیاد سعدی گفت: اگر زبان فارسی برای ما جنبه هویتی دارد، زبان کشورهای دیگر جنبه کالایی دارد و ما باید این کالای مرغوب را در چشم آن‌ها زیبا کنیم.