زیمامال

  • پردیس سینمایی زیمامال با حضور محمد خزایی رییس سازمان سینمایی ، اهالی سینما و اصحاب رسانه در فلکه اول صادقیه افتتاح شد.