رادیو مقاومت

  • رادیو مقاومت در چهارمین سال فعالیت خود صدای مقاومت مقتدر را از ۱۵ آبان ماه آغاز و تا پایان دی ماه ادامه خواهد داد.