دیدار با پیشکسوتان

  • مدیر کل هنرهای نمایشی در دومین برنامه دیدار با پیشکسوتان و استادان عرصه تئاتر عصر روز گذشته به دیدار خسرو بامداد رفت و با انتشار نمایشنامه‌های این محقق، مدرس، نویسنده و کارگردان تئاتر موافقت کرد.