حسین تراب نژاد

  • سریال «بازپرس» این روزها پرونده‌های قضایی را به گونه‌ای متفاوت روی آنتن می‌برد

    در «بازپرس» سوژه‌های بکر و جالبی می‌بینیم که بعضا در پرونده‌های قضایی مستتر است و از قابلیت تبدیل شدن به سناریوهای مفید و آگاهی‌بخش برای عموم جامعه برخوردار است.