جشنواره غزه

  • همزمان با نیمه شعبان و در جشنواره هنر آزادی بخش

    طبق اعلام روابط عمومی جشنواره، اولین دوره جشنواره هنر آزادی بخش در بخش سرود‌های انقلابی و ضد امپریالیستی با محوریت هنرمندانی از گروه‌های مقاومت برگزار خواهد شد.