جام قهرمانان بازی‌های ویدئویی

  • گزارش هنرآنلاین از هشتمین جام قهرمانان بازی‌های ویدئویی ایران

    بازی های موبایلی و رایانه‌ای به عنوان دومین محصول پرمصرف فرهنگی پس از موسیقی، طبق آخرین پیمایش از ۳۴ میلیون گیمر برخوردار است که این مسئله بر اهمیت توجه ویژه و سیاست‌گذاری‌های مدون بر حوزه بازی های رایانه ای صحه می گذارد و بر‌پایی هدفمند رویدادهای بزرگی چون جام قهرمانان بازی های ویدئویی با حضور میلیونی کاربر می تواند تاثیر بسزایی در ریل گذاری مناسب این حوزه داشته باشد.