تخم مرغ های نوروزی

  • به رسم سالانه فعالیت‌های شهری سازمان زیباسازی شهر تهران که همزمان با ایام نوروز به استقبال فصل بهار می‌رود، امسال نیز هشتمین سالانه هنرهای شهری تهران در بخش تخم مرغ‌های نوروزی 1402 در سه کارگاه پلازای شهدای هفتم تیر، پارک شهر و بلوار کشاورز با رنگ آمیزی 420 تخم مرغ نوروزی برگزار شد.