بیست و هفت بعثت

  • تازه‌های نشر

    کتاب «بالاتر از ارتفاع» نوشته زهرا زمانی روایت‌هایی از زندگی فرمانده جانباز و آزادة شهید مجید داوودی راسخ در 176 صفحه با شمارگان 1000 نسخه از سوی انتشارات ۲۷ بعثت چاپ شده است