بنیاد فارابی

  • در دیدار رئیس امور سینمایی تاجیکستان با مدیرعامل بنیاد سینمایی فارابی مطرح شد،

    تاکید بر تولید محصول مشترک سینمایی که در عین اشاعه فرهنگ دو کشور ایران و تاجیکستان جذاب و مخاطب پسند هم باشد و ابراز امیدواری برای تولید مشترک سینمایی در خصوص مشاهیری همچون فردوسی و خیام از جمله مهمترین مباحثی بود که در دیدار مدیرعامل بنیاد سینمایی فارابی با رئیس امور سینمایی تاجیکستان و مدیر تاجیک فیلم و تعدادی از سینماگران کشور تاجیکستان مطرح شد.

  • نشست مدیر عامل بنیاد سینمایی فارابی با رئیس سازمان سینمایی روسیه،

    در نشست مجید زین‌العابدین مدیر عامل بنیاد سینمایی فارابی با دیمیتری داویدنکو رییس سازمان سینمایی روسیه بر افزایش مراودات سینمایی، اجرایی شدن توافقات حاصله، برگزاری هفته‌های فیلم و اکران فیلمهای ایرانی در روسیه، حضور در جشنواره کودک و جشنواره مسکو تأکید شد.

  • در نشست مدیرعامل بنیاد سینمایی فارابی و معاون سازمان سینمایی ترکیه بررسی شد،

    در نشست مشترک مدیر عامل بنیاد سینمایی فارابی با معاون سازمان سینمایی ترکیه و چند تن از مدیران و پخش کنندگان سینمایی این کشور بر لزوم همکاری های مشترک در زمینه تولید، اکران و حضور در جشنواره‌های دو کشور تاکید شد.