انتشارات نسل‌نواندیش

  • کتاب «باورش کنید» با زیرعنوان «چگونه می‌توان از فردی که او را دست‌کم می‌گیرند، به فردی توقف‌ناپذیر تبدیل شد» نوشته جیمی کرن لیما با ترجمه مریم نفیسی‌راد نشر یافت.